So sánh sản phẩm
Ngôn ngữ

Lọc

Xuồng Bơm Hơi

Khoảng giá

 • 99%
  News
  Xuồng bơm hơi trẻ em EXPLORER PRO 200 INTEX 58357

  Xuồng bơm hơi trẻ em EXPLORER PRO 200 INTEX 58357

  - Xuồng bơm hơi trẻ em EXPLORER PRO 200. Một bộ gồm 2 mái chèo kiểu pháp, 1 bơm tay. Kích thước dài 196 rộng 102 cao 33cm. - Sản phẩm có đáy xuồng bơm hơi, thành thuyền gồm 3 tầng bơm hơi riêng biệt, đảm bảo an toàn khi sử dụng, kể cả khi thuyền …

  590 đ

  900.000 đ

 • Xuồng bơm hơi Seahawk 1 người INTEX 68345

  Xuồng bơm hơi Seahawk 1 người INTEX 68345

  - Bộ xuồng Seahawk 1 bơm hơi 1 người ngồi. Một bộ gồm 2 mái chèo kiểu pháp, có lỗ để cắm cần câu cá. Kích thước dài 1m93 rộng 1m08 cao 38cm. - Sản phẩm có đáy xuồng bơm hơi, thành thuyền gồm 2 tầng bơm hơi riêng biệt, đảm bảo an toàn khi sử dụng, …

  1.200.000 đ

 • Xuồng bơm hơi Seahawk 2 người INTEX 68347

  Xuồng bơm hơi Seahawk 2 người INTEX 68347

  - Bộ xuồng Seahawk 2 bơm hơi 2 người ngồi. Một bộ gồm 2 mái chèo kiểu pháp, có lỗ để cắm cần câu cá. Kích thước dài 236 rộng 114 cao 41cm. - Sản phẩm có đáy xuồng bơm hơi, thành thuyền gồm 2 tầng bơm hơi riêng biệt, đảm bảo an toàn khi sử dụng, …

  1.390.000 đ

 • Xuồng bơm hơi Seahawk 3 người INTEX 68349

  Xuồng bơm hơi Seahawk 3 người INTEX 68349

  - Bộ xuồng Seahawk 3 bơm hơi 3 người ngồi. Một bộ gồm 2 mái chèo kiểu pháp, 2 ghế tựa lưng, có lỗ để cắm cần câu cá. Kích thước dài 295 rộng 137 cao 43cm. - Sản phẩm có đáy thuyền bơm hơi, thành thuyền gồm 2 tầng bơm hơi riêng biệt, đảm bảo an …

  1.999.000 đ

 • Xuồng bơm hơi Excusion cao cấp 3 người INTEX 68319

  Xuồng bơm hơi Excusion cao cấp 3 người INTEX 68319

  - Bộ xuồng Excusion 3 bơm hơi 3 người ngồi. Một bộ gồm 2 mái chèo kiểu pháp, 2 ghế tựa lưng, có lỗ để cắm cần câu cá. Kích thước dài 262 rộng 157 cao 42cm. - Sản phẩm có đáy thuyền bơm hơi, thành thuyền gồm 2 tầng bơm hơi riêng biệt, đảm bảo an …

  3.790.000 đ

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang

Chat Facebook